1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cursus "Professioneel en dialooggericht werken met ouders in het onderwijs"

Een goede samenwerking met ouders is een uiterst voornaam fundament onder de sociaal emotionele- en didactische ontwikkeling van een leerling. Wanneer ouders en leerkrachten in patronen van meningsverschillen en irritaties verzeild raken, kan dit de sociaal emotionele ontwikkeling en motivatie van de leerling negatief beïnvloeden, waardoor de didactische ontwikkeling minder florissant tot zijn recht zal komen. Daarnaast kosten deze irritaties onnoemelijk veel tijd en energie, zonder dat het iets zinvols oplevert.
De primaire taak van leerkrachten is vanzelfsprekend het stimuleren van de didactische ontwikkeling van de leerling richting het ontwikkelingsperspectief. Kennisoverdracht en het leren – leren staan voorop. Iedere leerkracht poogt uit een leerling te halen wat er in zit. Geen overvraging en ook geen onderstimulatie. Een leeftijdsadequate sociaal emotionele ontwikkeling is echter 1 van de pijlers om tot leren te kunnen komen.
Zowel in relatie tot de didactische- als sociaal emotionele ontwikkelingsstimulatie van de leerling is een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht en de leerling van essentieel belang.  

Over het algemeen verloopt de samenwerking met ouders probleemloos. Leerkrachten zijn in hun basisopleiding echter onvoldoende getraind om patronen van stroef verlopende communicatie met ouders vlot te trekken. Hierdoor komt de leerling klem te zitten tussen 2 conflicterende opvoedmilieus, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar sociaal emotionele- en didactische ontwikkeling.


Cursusduur
De cursusduur bedraagt 1 volledige dag van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.

De volgende systeemtheoretische invalshoeken worden op een uiterst interactieve en begrijpelijke wijze vertaald naar de onderwijssituatie.

  • Hoe krijg ik de ander in beweging? Van oorzaak gevolg redenaties naar circulaire processen.
  • De contextuele invalshoek (Nagy). Van veroordelen naar het doorbreken van loyaliteitsconflicten.
  • De communicatieve invalshoek (Watzlawick). Van de mededelingensfeer naar dialoog.
  • De territoriale invalshoek (Bakker en Bakker). Het voorkomen en opruimen van irritaties.
  • De structurele invalshoek (Minuchin). Het voorkomen en doorbreken van dysfunctionele parallelprocessen.
  • De oplossingsgerichte invalshoek (De Shazer, O Hanlon, Berg). Van problemen naar mogelijkheden.

In dialoog met u als klant kan een vervolgdag afgesproken worden waarin de opgedane inzichten en vaardigheden in rollenspelsituaties getraind worden.

Doelstelling
De doelstelling van de cursus is het opdoen en verdiepen van systeemtheoretische inzichten en het professionaliseren van methodische, dialooggerichte doch pragmatische communicatie met ouders. Hierdoor wordt de kans groter dat de samenwerking met gezinnen aanvullend wordt i.p.v. aanvallend, waardoor de leerling een positievere sociaal- emotionele ontwikkeling laat zien en derhalve meer kans maakt op het behalen van het gestelde ontwikkelingsperspectief.

Cursisten dienen te beschikken over een relevante HBO opleiding en/of relevante werkervaring op HBO niveau. Men hoeft geen voorkennis te hebben over systeemdenken en systeemtheorieën.

De prijs
De prijs voor deze cursus, in company, bedraagt €1000,- euro, inclusief voorbereiding, exclusief reis & eventuele verblijfskosten.

Handboek Vaessen G. (2013) Leerling, ouders en leerkracht

leerling ouders leerkracht

Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht