1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Kinder- & jeugdpsychiatrie

De cursus kinder- & jeugdpsychiatrie richt zich op de systeemgeoriënteerde, cognitieve en gedragsmatige behandeling/ begeleiding van kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek in het onderwijs en de jeugdzorg. De nadruk van de cursus zal liggen op de beelden waarmee leerkrachten, verpleegkundigen en groepswerkers dreigen vast te lopen in de benadering en/of behandeling. De pragmatische aanpak in de praktijk van alledag staat tijdens deze cursus centraal. Er is voldoende ruimte voor het bespreken van door de cursisten ingebrachte casuïstiek en het oefenen van vaardigheden in relatie tot de individuele jongere en/of zijn/haar gezinssysteem. Naast veel kennis overdracht staat de dialoog met de cursisten centraal.

Doelstelling
De doelstelling van de cursus is het opdoen en verdiepen van inzichten, het oefenen van vaardigheden en het professionaliseren van houdingsaspecten in het werk met kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek en hun (gezins)systemen.

Vraaggestuurd en op maat gesneden
De cursus, of willekeurige onderdelen ervan, worden op maat binnen uw school of instelling gegeven. Uw vraag voor een specifieke deskundigheidsbevordering kan binnen uw school of instelling vooraf in overleg in kaart gebracht worden. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 06 – 13 49 71 40.

U kunt een keuze maken uit de volgende onderdelen


Dagdeel 1 Oppositionele gedragsstoornis en conduct disorder

 • Uitleg over herkenbare kind- en gezinskenmerken bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen.
 • Aandacht voor het ontwikkelingspsychologisch model van Kohlberg m.b.t. de ontwikkeling van gewetensfuncties.
 • Best practice aanpak in de alledaagse praktijk. Aan bod komen:
  • De gedragsmatige aanpak (operante conditionering).
  • De cognitieve aanpak.
  • De sociale vaardigheidstraining.
  • Systeeminterventies. Van coalities naar allianties, herstel van leiding en autonomie .....

Dagdeel 2 Hechtingsstoornis

 • De normale hechting in vogelvlucht.
 • Herkennen van diverse hechtingsproblemen in de praktijk van alledag (Ainsworth).
 • Oorzakelijke factoren en intergenerationele invalshoeken (van Ijzendoorn / Nagy).
 • Het doorbreken van negatieve spiralen. Het aanleren van basisvertrouwen.

Dagdeel 3 Autisme spectrumsstoornissen (PDD/PDD NOS, Asperger, McDD ...)

 • Uitleg over de meest voorkomende autisme spectrum kenmerken in de dagelijkse praktijk en de best practice aanpakken hierbij. Aan bod komen onder andere de theorie of mind, centrale coherentie problemen, communicatie problemen ....

Dagdeel 4 ADHD

 • Uitleg over AD(H)D kenmerken.
 • Een stukje neuro biologie in eenvoudige bewoording.
 • Aandacht voor de medicamenteuze behandeling, psycho educatie en effectieve handvatten.
 • De aanpak van de jongere met ADHD in combinatie met oppositioneel gedrag, angsten en/of somberheid.

Dagdeel 5 Borderline persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling (BPS)

 • Herkennen van borderline dynamieken.
 • De aanpak van de jeugdige met BPS i.o. in combinatie met dissociatieve / psychotische momenten en/of auto-mutilatie.

Dagdeel 6 Angststoornissen en depressies / dysthieme stoornis.

 • Aan bod komen diverse angststoornissen (fobie, separatie angststoornis, sociale fobie, schoolfobie...) en ernstige somberheid bij jongeren. Zowel herkenning in de praktijk, oorzakelijke en in stand houdende factoren als de best practice (zoals cognitieve begeleiding, gedragsmatige interventies, medicatie en systeeminterventies) worden besproken.


Cursusduur

Ieder dagdeel neemt 3,5 uur in beslag. Vanzelfsprekend kan in overleg met de docent een ingekort programma verzorgd worden. Cursisten dienen te beschikken over een relevante HBO opleiding en/of relevante werkervaring op HBO niveau.

De prijs
De prijs, in company, bedraagt 150 euro per uur, inclusief voorbereiding, exclusief reiskosten.
De prijs voor "losse" inschrijvingen bedraagt 40 euro per persoon.

Handboeken Vaessen G.
De volgende boeken zijn niet verplicht maar handig als naslagwerk. De boeken zijn te bestellen via Giel Vaessen, bol.com, diverse boekhandels of via de uitgeverij Garant.be.

 • Een kink in de kabel. Een practisch boek voor pedagogisch medewerkers in de jeugdzorg waarin de bovengenoemde onderdelen pragmatisch beschreven staan.
 • Een wervelkind. Een boek voor ouders en verzorgers van jongeren met AD(H)D en bijkomende gedragsproblemen, angsten en somberheid.
 • Als hechten moeilijk is. Met name bedoeld voor werkers in de jeugdzorg en ouders. In dit boek worden de diverse hechtingsproblematieken, individuele - en gezinsbegeleidingen methodisch, pragmatisch en diepgaand beschreven.
 • Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Een boek voor werkers in de jeugdzorg over diverse psychiatrische stoornissen in combinatie met gedragsproblemen / gedragsstoornissen. Van kenmerken naar smart geformuleerde doelen en een best practice aanpak.
 • Autisme en nu. Een psycho educatief boek, geschreven voor pubers, adolescenten, jong volwassenen en ouders. In dit boek worden zowel de moeilijkheden als de krachten van jongeren met ASS uitvoerig beschreven.
 • Psychiatrie in de klas. Dit boek is bedoeld voor leerkrachten in het reguliere en speciaal onderwijs. De inhoud uit de bovenstaande cursusonderdelen wordt in dit boek beschreven. Van kenmerken naar een oplossingsgerichte en best practice aanpak in de schoolse situatie. Per problematiek wordt tevens richting gegeven aan het maken van een professioneel handelings- en ontwikkelplan.

Uitbebreide informatie en inhoudsopgaven van onder andere deze boeken vindt u terug onder de button Literatuur.

Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht