1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Cursusaanbod

Wervelkind verzorgt scholing op maat voor professionals in onderwijs- en zorginstellingen. Het aanbod van Wervelkind wordt afgeleid van de dagelijkse onderwijspraktijk van Alterius en past in de brede scholingsbehoefte in het kader van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.

Maattrajecten

Wervelkind zorgt voor volledige maattrajecten. Thema's die al jaren veelvuldig succesvol worden aangeboden, staan hieronder opgesomd. De gerechten op deze ‘menukaart’ zijn altijd in ontwikkeling en nooit statisch. Op basis van de scholingsvraag en de scholingsbehoefte zal de werkvorm worden aangepast. We houden hierbij vanzelfsprekend rekening met doelgroep, groepsgrootte, trainingsduur, opleidingsniveau en ervaring. Hierdoor volgt altijd een op maat gemaakt advies in de uitwerking en uitvoering van de trainings- c.q. scholingsvraag en/of coachingstraject. We bieden individuele trajecten, presentaties en workshops aan subgroepen van 5 tot 10 deelnemers, maar ook studiedagen voor 200 deelnemers. Sessies van een uur zijn mogelijk, alsook trajecten die verweven zijn binnen een (jaar-) scholingsplan en daardoor mogelijk meerdere dag(del)en over een langere periode in beslag nemen.

De ‘menukaart’

We bieden professionalisering binnen o.a. deze thema’s:

 • Gedrag
 • ADHD
 • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • Hechtingsproblematiek
 • Emotionele problematiek (borderline / depressie / dysthyme stoornis)
 • Communicatie (met collega's, ouders/cliënten/leerlingen)
 • Intervisie
 • Leren leren
 • De agressieladder
 • Het puberbrein
 • Executieve functies
 • …we blijven deze menukaart actualiseren en uitbreiden.

U begrijpt dat met al deze smaakverschillen we graag in persoonlijk contact een ‘menu van de dag’ samenstellen.


Terugblik 2015 - vooruitblik 2016

Ook dit jaar heeft Alterius een jaaroverzicht opgesteld: een terugblik op de gebeurtenissen van 2015 en een vooruitblik op de activiteiten van 2016. Alles gerelateerd aan de ingeslagen koers van Alterius. Wij delen onze doelen en ambities graag met u.

De leaflet 'terugblik 2015 - vooruitblik 2016' kunt u als pdf downloaden en op uw gemak doorlezen.

 


Terug- en vooruitblik

De wisseling van een schooljaar is voor velen een moment waarop er wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Ook Stichting Alterius maakte de balans op en heeft haar bevindingen beschreven in de factsheet 'Terugblik 2014 - Vooruitblik 2015'.
In deze factsheet laat de Stichting zien welke doelen er afgelopen jaar zijn gerealiseerd binnen Alterius. Als onderdeel van de Stichting worden ook de resulaten van Wervelkind hierin meegenomen. Maar er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de plannen en ambities voor komend jaar. Plannen en ambities die Alterius en dus ook Wervelkind samen met haar partners, medewerkers en leerlingen wil realiseren.

U kunt de 'Terugblik 2014 - Vooruitblik 2015' hier downloaden.


Wervelend aan de slag!

 zaalvoetbal 2

Niet alleen passend onderwijs zorgt ervoor dat meer "speciale kinderen" terug gaan naar reguliere contexten. Ook het terugdringen van PGB gelden heeft als gevolg dat deze jongeren in hun vrije tijdsbestedingen minder gebruik kunnen maken van het aanbod van zorgaanbieders. Eveneens qua vrije tijdsbeoefening stimuleert de overheid dat deze kids weer terecht kunnen in bijvoorbeeld het reguliere verenigingsleven.

Lees meer: Wervelend aan de slag!


CRKBO gecertificeerd

Sinds augustus 2013 is Wervelkind ingeschreven in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Meer informatie kunt U vinden op www.crkbo.nl

Passend onderwijs

passend_onderwijsPassend onderwijs voor leerlingen met (rand)psychiatrische problematiek. Een mooi uitgangspunt. Wie kan er tegen zijn om leerlingen passend onderwijs te bieden binnen het reguliere onderwijs.
De andere kant is dat je als leerkracht dan wel over de noodzakelijke inzichten en competenties moet beschikken, om dat passend onderwijs binnen jouw context te kunnen geven. En daar wringt de schoen! Dat heb je in je vooropleiding mogelijk nooit geleerd. Je moet de veelvoud aan psychiatrische symptomen in de alledaagse praktijk kunnen herkennen, weten welke doelen je kunt stellen om de schoolse ontwikkeling voorspoedig te laten verlopen richting ontwikkelingsperspectief en welke aanpak daarbij bewezen effectief en vooral uitvoerbaar is.

Lees meer: Passend onderwijs


Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht