1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Over Wervelkind

Wervelkind verzorgt scholing op maat voor professionals in onderwijs- en zorginstellingen. Het aanbod van Wervelkind wordt afgeleid van de dagelijkse onderwijspraktijk van Alterius en past in de brede scholingsbehoefte in het kader van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg. Wervelkind is onderdeel van Stichting Alterius.

De Stichting Alterius heeft als doel onderwijs te verzorgen aan kinderen en jeugdigen met een zorgvraag. Binnen de stichting wordt op diverse locaties voor diverse doelgroepen onderwijs verzorgd.

De Buitenhof in Heerlen is gespecialiseer in onderwijs voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 20 jaar met psychiatrische problematiek.
Sint Jozef in Cadier en Keer verzorgt onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, leerlingen in een justitiële jeugdinrichting, leerlingen in een instelling voor gesloten jeugdzorg en leerlingen met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen. De leeftijd van de leerlingen varieert van 12 tot 20 jaar.
Stichting Praktech richt zich op jongvolwassenen vanaf 18 jaar die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.
Wervelkind verzorgt scholing op maat voor professionals in onderwijs- en zorginstellingen.

Met ingang van 2015 stelt Stichting Alterius een jaaroverzicht samen, de 'terug- en vooruitblik'. Deze blik delen we graag met u om u een beeld te geven van onze doelen en ambities enerzijds en onze activiteiten en resultaten anderzijds. Via onderstaande links kunt u beide documenten downloaden (pdf).

Terugblik 2015 - Vooruitblik 2016
Terugblik 2014 - Vooruitblik 2015


Wervelkind is onderdeel van:


Stichting Alterius

Contact Gegevens

Wervelkind
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5711 896


Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Tel  045-5716 111
Nieuw

Psychiatrie in de klas

leerling ouders leerkracht